Ngữ Văn 9-Lặng Lẽ Sa Pa-Nguyễn Thành Long- GV- Lương Thị Xuân Hảo- THCS Chi Lăng- tp Lạng Sơn

Ngữ Văn 9-Lặng Lẽ Sa Pa-Nguyễn Thành Long
GV: Lương Thị Xuân Hảo, THCS Chi Lăng, tp Lạng Sơn.