Ngữ Văn 9-Ôn tập bài Đồng Chí-Chính Hữu- GV- Lê Kim Ngân- THCS Hoàng Văn Thụ- tp Lạng Sơn

Ngữ Văn 9-Ôn tập bài Đồng Chí-Chính Hữu
GV: Lê Kim Ngân, THCS Hoàng Văn Thụ, tp Lạng Sơn. ..