Giới thiệu khái quát nhà trường

TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ NGUYỄN KHUYẾN

        Trường THCS Nguyễn Khuyến tiền thân là trường PTCS Cam Thịnh Đông tại thôn Hoà Diêm, xã Cam Thịnh Đông, huyện Cam Ranh, tỉnh Khánh Hoà. Năm 2001, theo Quyết định số 2815/QĐ-UB ngày 20/08/2001 của UBND tỉnh Khánh Hòa Quyết định đầu tư trường THCS Cam Thịnh Đông – Thị xã Cam Ranh, tại thôn Hiệp Thanh, xã Cam Thịnh Đông, thị xã Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa.

                  

         Năm học 2002-2003, theo Quyết định số 654/GD-QĐ ngày 20/08/2002 của Giám đốc Sở GD&ĐT tỉnh Khánh Hoà, thành lập trường THCS Cam Thịnh Đông – thị xãCam Ranh.

         Năm học 2005-2006, theo Quyết định 16/2005/QĐ-UBND ngày 30/8/2005 của Chủ tịch UBND thị xã Cam Ranh về việc đổi tên các trường trung học cơ sở và trường phổ thông cơ sở thuộc thị xã Cam Ranh, trường THCS Cam Thịnh Đông được đổi tên thành trường THCS Nguyễn Khuyến. Trường là đơn vị trường học trực thuộc sự quản lí của phòng GD&ĐT thành phố Cam Ranh.

          Trường có tổng diện tích là 19.694,5m2, gồm 16 lớp với 497 học sinh, số giáo viên trực tiếp giảng dạy là 26 giáo viên. Trình độ giáo viên đào tạo trên chuẩn có 20 giáo viên.

                     

          Giáo viên tổng phụ trách và giáo viên chuyên trách là 02, trong đó có 01 giáo viên đạt trình độ trên chuẩn.

          Tổng số nhân viên là 05, nhân viên hợp đồng theo nghị định 68 là 03.

          Trường có 01 Hiệu trưởng, 01 Phó hiệu trưởng đều có trình độ đào tạo trên chuẩn.