•   Phần mền Audio recorder platinum thi nói tiếng anh
  | 117 lượt tải | 0 file đính kèm
  Phần mền dùng cho học sinh thi nói tiếng anh.
 •   Tin học
  | 89 lượt tải | 0 file đính kèm
  Mô tả về tài nguyên
 •   Hóa học
  | 106 lượt tải | 0 file đính kèm
  Mô tả về tài nguyên
 •   Phần mền Teamview kết nối máy tính
  | 95 lượt tải | 0 file đính kèm
  Phần mền kết nối 2 máy tính với nhau
 •   Một số tài liệu về giáo dục STEM
  | 94 lượt tải | 1 file đính kèm
  Một số tài liệu về Giáo dục STEM (chi tiết trong các file đính kèm) http://sogdlangson.edu.vn/tinymce/source/sogd_gdtrh/Van ban thang 10 nam 2019/VD ve giao an STEM.pdf  
 •   Phần mềm mạng riêng ảo kết nối hệ thống thi THPT Quốc gia 2019
  | 92 lượt tải | 0 file đính kèm
  Phần mềm mạng riêng ảo kết nối hệ thống thi THPT Quốc gia cho các điểm tiếp nhận.
 •   Báo cáo tự đánh giá trường MN Hoàng Văn Thụ, huyện Binhfh Gia
  | 100 lượt tải | 1 file đính kèm
  http://sogdlangson.edu.vn/tinymce/source/sogd_ktkd/VB KDC_Truong chuan/BC tu danh gia_MN Hoang Van Thu_Binh Gia.pdfMô tả về tài nguyên
 •   Báo cáo đánh giá ngoài trường MN Hoàng Văn Thụ, huyện Bình Gia
  | 84 lượt tải | 1 file đính kèm
  http://sogdlangson.edu.vn/tinymce/source/sogd_ktkd/VB KDC_Truong chuan/DGN_MN Hoang Van Thu_BGia_BC doan DGN.pdfMô tả về tài nguyên
 •   Photoshop
  | 86 lượt tải | 0 file đính kèm
  Mô tả về tài nguyên
 •   Tài liệu hướng dẫn sử dụng website sogdlangson.edu.vn
  | 106 lượt tải | 0 file đính kèm
  Tài liệu hướng dẫn sử dụng website sogdlangson.edu.vn phiên bản ngày 25.09.2018
 •   Tên tài nguyên
  | 95 lượt tải | 0 file đính kèm
 •   Phần mềm chỉnh sửa ảnh Paint.net
  | 88 lượt tải | 0 file đính kèm
  Paint.net là ứng dụng chỉnh sửa ảnh mã nguồn mở phổ biến. Nó có nhiều tính năng mà ứng dụng Paint mặc định trên Windows không có, ví dụ như loại bỏ nền ảnh và tạo nền trong suốt. Yêu cầu tối thiểu Windows 10 (phiên bản 1607 hoặc mới nhất) hoặc ...