A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Công tác bồi dưỡng giáo viên, cán bộ quản lý cơ sở giáo dục phổ thông tại tỉnh Lạng Sơn

Trong những năm qua, tỉnh Lạng Sơn đã xây dựng đội ngũ giáo viên (GV) phổ thông và cán bộ quản lý (CBQL) cơ sở giáo dục phổ thông có phẩm chất đạo đức tốt, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ ngày càng được nâng cao, cơ bản đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ. Tuy nhiên, để triển khai hiệu quả chương trình, sách giáo khoa theo Chương trình giáo dục phổ thông 2018 đòi hỏi GV và CBQL cần được tăng cường tập huấn, bồi dưỡng để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.

Để đẩy mạnh công tác bồi dưỡng cho CBQL, GV, Sở Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) Lạng Sơn thường xuyên quán triệt trong các hội nghị, lớp bồi dưỡng của ngành về công tác triển khai thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông 2018  và kế hoạch của Bộ GDĐT về công tác đào tạo, bồi dưỡng GV và CBQL; phối hợp với các cơ quan thông tấn báo chí tuyên truyền về công tác chuẩn bị đội ngũ, lựa chọn sách giáo khoa, cơ sở vật chất triển khai chương trình, sách giáo khoa mới. Tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Đề án Đào tạo, bồi dưỡng nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục mầm non, phổ thông đáp ứng yêu cầu đổi mới chương trình giáo dục phổ thông và thực hiện Luật Giáo dục giai đoạn 2020 - 2025 trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn (Ban hành kèm theo Quyết định 561/QĐ-UBND ngày 06/4/2020). Ngay sau khi Đề án được ban hành, Sở GDĐT đã xây dựng kế hoạch của ngành để triển khai thực hiện.

Sở GDĐT phối hợp với Viettel xây dựng kế hoạch bồi dưỡng GV đại trà, CBQL đại trà, trong đó Viettel là đơn vị cấp tài khoản, hỗ trợ kỹ thuật, đường truyền mạng trong suốt quá trình CBQL, GV bồi dưỡng. Cùng với việc triển khai công tác bồi dưỡng qua hệ thống văn bản, Sở GDĐT tổ chức Lớp bồi dưỡng, tập huấn sử dụng phần mềm bồi dưỡng qua mạng (LMS) cho CBQL, GV toàn ngành. Chỉ đạo các đơn vị tạo điều kiện tối đa cho CBQL, GV cốt cán trong thời gian hỗ trợ đồng nghiệp, chấm bài trên mạng. Hướng dẫn các đơn vị thành lập các tổ cốt cán của trường để cùng với CBQL, GV cốt cán theo Chương trình ETEP trao đổi, tháo gỡ các nội dung mới, khó và cùng hỗ trợ tại chỗ cho đồng nghiệp. Tổ chức hiệu quả việc CBQL, GV thực hiện bồi dưỡng qua mạng kết hợp với sinh hoạt tổ/nhóm chuyên môn trong trường hoặc cụm trường. Thường xuyên theo dõi tiến độ thực hiện kế hoạch bồi dưỡng của CBQL, GV; kết xuất kết quả bồi dưỡng theo từng tuần để thông báo với các đơn vị, biểu dương các đơn vị có tỷ lệ hoàn thành bồi dưỡng cao; đôn đốc, nhắc nhở, hỗ trợ kịp thời các đơn vị có tỷ lệ hoàn thành bồi dưỡng còn khiêm tốn.

          Với sự chỉ đạo, hướng dẫn, đôn đốc sát sao của Sở GDĐT và sự nỗ lực của các đơn vị, tính đến hết tháng 3 năm 2021, tổng số CBQL, GV đại trà hoàn thành bồi dưỡng trên mạng mô đun 1, mô đun 2 là 9.145 người, trong đó có 8.216 GV và 929 CBQL, đạt tỷ lệ trên 95%. Song song với hoạt động bồi dưỡng trên mạng, Sở GDĐT phối hợp với trường Đại học Sư phạm Thái Nguyên tổ chức bồi dưỡng trực tiếp cho giáo viên tại tỉnh. Cấp Tiểu học bồi dưỡng tại tỉnh 10 lớp (473 học viên) cho CBQL, 08 lớp/8 môn (440 học viên) cho GV; cấp THCS bồi dưỡng 14 lớp (700 học viên); cấp THPT bồi dưỡng 16 lớp bồi dưỡng (876 học viên). Số CBQL, GV này tiếp tục triển khai bồi dưỡng tại các huyện cho 100% CBQL, GV đại trà.

          Đối với hoạt động xây dựng, chiết xuất, công bố báo cáo TEMIS, Sở GDĐT đã thực hiện đúng tiến độ về cập nhập kết quả đánh giá chuẩn GV và CBQL cơ sở giáo dục phổ thông lên hệ thống TEMIS. Hiện nay, tỉnh Lạng Sơn đã hoàn thành Báo cáo thông tin bồi dưỡng thường xuyên cho GV và CBQL năm 2020 (Báo cáo TEMIS) theo đúng quy định. Tỷ lệ hoàn thành cập nhật đánh giá chuẩn nghề nghiệp trên hệ thống cao, có 02 Phòng Giáo dục và Đào tạo và 31/36 đơn vị trường trực thuộc Sở GDĐT hoàn thành đạt tỷ lệ 100%; các Phòng GDĐT và các đơn vị trực thuộc còn lại đều đạt từ 98%.

          Với kết quả đạt được trên đây, Sở GDĐT Lạng Sơn được Bộ GDĐT xếp loại hoàn thành bồi dưỡng mô đun 1, mô đun 2 ở Nhóm A (hoàn thành từ 80% trở lên) và được báo cáo tham luận tại Hội nghị sơ kết bồi dưỡng CBQL, GV năm 2020 và triển khai Kế hoạch năm 2021 của Bộ GDĐT tổ chức vào ngày 22 - 23 tháng 4 năm 2021 vừa qua.

Toàn cảnh Hội nghị sơ kết bồi dưỡng CBQL, GV năm 2020 và triển khai Kế hoạch năm 2021 của Bộ Giáo dục và Đào tạo

 

Bà Trần Thị Hải Yến, Trưởng phòng Giáo dục thường xuyên – Giáo dục chuyên nghiệp, Sở Giáo dục và Đào tạo Lạng Sơn phát biểu tham luận tại Hội nghị sơ kết bồi dưỡng CBQL, GV năm 2020 và triển khai Kế hoạch năm 2021 của Bộ Giáo dục và Đào tạo

 

 

Đoàn kiểm đếm độc lập thực hiện kiểm tra, giám sát công tác bồi dưỡng CBQL, GV tại tỉnh Lạng Sơn

 

Trần Thị Hải Yến

Phòng Giáo dục thường xuyên – Giáo dục chuyên nghiệp

 Sở Giáo dục và Đào tạo Lạng Sơn


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết