A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Quan tâm phối hợp tập huấn công tác Xây dựng xã hội học tập

Ngày 16/4/2021, Hội khuyến học tỉnh Lạng Sơn phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức Hội nghị tấp huấn công tác xây dựng xã hội học tập cho gần 80 đại biểu là đại diện Ban thường vụ, Ban chấp hành Hội khuyến học tỉnh; Chủ tịch, phó chủ tịch Hội khuyến học các huyện, thành phố; lãnh đạo, chuyên viên phụ trách công tác xã hội học tập Phòng Giáo dục và Đào tạo các huyện, thành phố và các chi hội trực thuộc.

Các Đại biểu đang tham dự tập huấn công tác Xây dựng xã hội học tập.

Tại hội nghị, các đại biểu được hướng dẫn, quán triệt một số nội dung như: Hướng dẫn triển khai bộ tiêu chí về đánh giá, công nhận Công dân học tập, thực hiện giai đoạn thí điểm xây dựng mô hình Công dân học tập; Hướng dẫn thực hiện tiêu chí đánh giá, xếp loại Đơn vị học tập theo thông tư 22/2020/TT-BGDDT của Bộ giáo dục và Đào tạo và Đăng ký danh hiệu đơn vị học tập năm 2021; Quán triệt Hướng dẫn liên tịch số 33/HDLT-LĐLĐ-HKH, ngày 28/11/2021 của Liên đoàn lao động và Hội khuyến học về việc thành lập hoạt động của Ban khuyến học trong các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh.

Thông qua tập huấn, nhằm giúp cho đội ngũ cán bộ làm công tác khuyến học nắm rõ hơn về tiêu chí đánh giá, công nhận Công dân học tập; đánh giá xếp loại Đơn vị học tập… Qua đó làm tốt công tác tham mưu với cấp ủy, chính quyền địa phương trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức hoạt động của Hội khuyến học các cấp, góp phần xây dựng xã hội học tập và học tập suốt đời.

                

                                                      Đường Thị Thu Lan


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết