A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Báo cáo thông tin hỗ trợ kỳ thi THPT quốc gia và công tác truyển sinh ĐH, CĐSP năm 2017

     UBND TỈNH LẠNG SƠN 

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO        

Số    608 /SGDĐT- GDTXGDCN

V/v Báo cáo thông tin hỗ trợ kỳ thi THPT quốc gia và công tác truyển sinh ĐH, CĐSP năm 2017.

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 Lạng Sơn,  ngày    29    tháng   03   năm 2017

 

 

Kính gửi: Vụ Giáo dục Đại học, Bộ Giáo dục và Đào tạo

 

 

Tên đơn vị: Sở Giáo dục và Đào tạo Lạng Sơn

 

STT

Họ và tên người

Chứcvụ/phụtrách giải đáp thắc mắc

Số điện thoại (cố định/di động):

Fax:

Email:

Địa chỉ website của đơn vị:

1

Bà Trần Thị Hải Yến

-Trưởngphòng KTKĐCL giáo dục

- Giải đáp thắc mắc:  kỳ thi THPT quốc gia.

SĐT: 0253812864

DĐ: 0912 813 789

Fax: 0253812203

Email: phongktkd.solangson@moet.edu.vn

Địa chỉ website của đơn vị: WWW.langson.gov.vn/gdđt

2

Bà Phạm Minh Thúy

- Phó trưởng phòng phụ trách phòng GDTX GDCN

- Giải đáp thắc mắc: công tác tuyển sinh ĐH, CĐSP năm 2017.

SĐT: 0253810607

DĐ: 0916 356 288

Fax: 0253812203

Email: phonggdcn.solangson@moet.edu.vn

Địa chỉ website của đơn vị: WWW.langson.gov.vn/gdđt

         

Trên đây là thông tin về cán bộ phụ trách hỗ trợ kỳ thi THPT quốc gia và công tác truyển sinh ĐH, CĐSP năm 2017, trân trọng kính gửi  Vụ Giáo dục Đại học, Bộ Giáo dục và Đào tạo./.

 

 

 

Nơi nhận:

-        Như trên;

-        Lãnh đạo Sở;

-        Lưu: VT, GDTXGDCN.

 

 

 

                                            

GIÁM ĐỐC

 

 

 

Trần Quốc Tuấn

 

 

 

 

AttachmentSize
29-3 BÁO CÁO THÔNG TIN HỖ TRỢ KỲ THI THPT,ĐH CĐ 2017.doc51 KB

Nguồn:langson.gov.vn Copy link
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết