A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

HỘI NGHỊ TẬP HUẤN “NÂNG CAO NĂNG LỰC QUẢN LÝ CÔNG TÁC HƯỚNG NGHIỆP- PHÂN LUỒNG SAU TRUNG HỌC CƠ SỞ”

HỘI NGHỊ TẬP HUẤN
“NÂNG CAO NĂNG LỰC QUẢN LÝ CÔNG TÁC HƯỚNG NGHIỆP, PHÂN LUỒNG SAU TRUNG HỌC CƠ SỞ”

                                                                                                                                                             Nguyễn Phương Loan – Giảng viên Trường CĐSP Lạng Sơn


         Thực hiện Kế hoạch số 3009/KH-SGDĐT ngày 11 tháng 12 năm 2019 của Sở Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) về việc tổ chức lớp Bồi dưỡng năng lực quản lý và giáo dục hướng nghiệp, phân luồng sau Trung học cơ sở (THCS), chiều ngày 02 tháng 01 năm 2020, Sở GDĐT Lạng Sơn tổ chức tập huấn cho nhóm mục tiêu đề tài cấp tỉnh với chủ đề "Nâng cao năng lực quản lý công tác hướng nghiệp, phân luồng sau Trung học cơ sở" tại Trường THPT Việt Bắc, thành phố Lạng Sơn.
Tham dự và chỉ đạo Hội nghị có ThS. Nguyễn Minh Châu - Phó Giám đốc Sở GDĐT – Chủ nhiệm đề tài “Giải pháp nhằm nâng cao chất lượng công tác phân luồng học sinh sau Trung học cơ sở trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn, giai đoạn 2018- 2025”; sự tham gia của 100 cán bộ gồm: đại diện lãnh đạo, chuyên viên phụ trách cấp THCS của Phòng GDĐT các huyện, thành phố; đại diện lãnh đạo, giáo viên đang thực hiện công tác hướng nghiệp lớp 9 của 03 trường THCS thực hiện thí điểm thực nghiệm một số giải pháp của đề tài trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn.
Mục đích của buổi tập huấn nhằm triển khai kết quả nghiên cứu một số giải pháp của đề tài cấp tỉnh tới nhóm mục tiêu nhằm tạo sự chuyển biến tích cực về nhận thức của cán bộ, giảng viên làm công tác giáo dục hướng nghiệp; nâng cao năng lực tổ chức, quản lý giáo dục hướng nghiệp và phân luồng học sinh sau THCS cho đội ngũ cán bộ, giáo viên cấp THCS.
Nội dung tập huấn được tập trung vào các vấn đề như mục tiêu, vai trò của công tác phân luồng sau THCS; Các cơ sở của công tác phân luồng sau THCS; Các điều kiện tổ chức quản lý, giáo dục hướng nghiệp, phân luồng sau THCS; Phương thức tổ chức giáo dục hướng nghiệp, phân luồng sau THCS; Biện pháp quản lý nâng cao hiệu quả công tác giáo dục hướng nghiệp, phân luồng sau THCS; Sử dụng, khai thác cơ sở dữ liệu về phân luồng trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn.
Điểm nhấn trong Hội nghị tập huấn lần này là nhóm nghiên cứu giới thiệu các sản phẩm của đề tài như: Khung năng lực của cán bộ quản lý, giáo viên làm công tác phân luồng; sổ tay phân luồng; phương thức tổ chức và quản lý giáo dục hướng nghiệp cho học sinh THCS và sử dụng, khai thác cơ sở dữ liệu về phân luồng trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn.
         Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, ThS. Nguyễn Minh Châu đã nhấn mạnh tầm quan trọng của công tác giáo dục hướng nghiệp và phân luồng sau THCS cũng như vai trò, năng lực của cán bộ quản lý, giáo viên đối với công tác này. Đồng chí khẳng định: Công tác giáo dục hướng nghiệp, phân luồng là nhiệm vụ chính trị quan trọng đối với mỗi cán bộ, giáo viên cũng như nhà trường, Phòng Giáo dục và Đào tạo trong giai đoạn hiện nay. Thực hiện tốt công tác này không chỉ đảm bảo chất lượng công tác giáo dục trong mỗi nhà trường mà còn là việc thực hiện tốt trách nhiệm giáo dục đối với từng học sinh; tạo niềm tin cho gia đình học sinh cũng như toàn xã hội. Đồng thời giải quyết được bài toán về việc đào tạo không đúng nhu cầu xã hội và sự bất cập của đào tạo lại. Đồng chí cũng chỉ rõ những điểm mạnh và hạn chế mà các nhà trường đã thực hiện công tác hướng nghiệp trong thời gian qua cũng như những định hướng, giải pháp được triển khai trong thời gian tới trên địa bàn tỉnh.
Trong buổi tập huấn, các báo cáo viên đã trình bày, phân tích, khơi gợi và đặt câu hỏi về những nội dung có liên quan đến công tác giáo dục hướng nghiệp, phân luồng sau THCS. Các học viên đã tích cực nghiên cứu, trao đổi thảo luận, thực hành và phản hồi về những nội dung của buổi tập huấn. Bên cạnh đó, nhóm nghiên cứu đề tài còn đề xuất kế hoạch và một số địa chỉ (trường THCS) sẽ tổ chức thực nghiệm về công tác giáo dục hướng nghiệp, phân luồng sau THCS vào năm 2020.
        Sau một buổi làm việc nghiêm túc, hiệu quả, hội nghị tập huấn"Nâng cao năng lực quản lý công tác hướng nghiệp, phân luồng sau Trung học cơ sở" đã thành công tốt đẹp. Hội nghị không chỉ nâng cao năng lực nhận thức mà còn bồi dưỡng năng lực tổ chức và quản lý công tác giáo dục hướng nghiệp, phân luồng sau THCS cho cán bộ quản lý, chuyên viên, giáo viên THCS. Hy vọng rằng, trong thời gian tới, công tác này sẽ được triển khai có hiệu quả trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn, góp phần thực thiện tốt Kế hoạch số 119/KH-UBND ngày12/7/2019 của UBND tỉnh Lạng Sơn về việc triển khai thực hiện Quyết định số 522/QĐ-TTg ngày 14/5/2018 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án Giáo dục hướng nghiệp và định hướng phân luồng học sinh trong giáo dục phổ thông, giai đoạn 2019 - 2025./.
                                                                                           Một số hình ảnh trong Hội nghị tập huấn

/upload/51962/20200309/374a8221067b94b83754a1b4f951a9e4Phan_luong_1.jpg

ThS. Nguyễn Minh Châu - Phó Giám đốc Sở GDĐT, Chủ nhiệm đề tài
phát biểu khai mạc và chỉ đạo Hội nghị

/upload/51962/20200309/3cbad4230efcfe9143e60a26581ef884Phan_luong_2.jpg

Các học viên tham gia tập huấn

/upload/51962/20200309/286ce44f907ba91818ed5e70703a1e06Phan_luong_3.jpg

ThS. Đặng Thế Anh - Phó Trưởng phòng QLKH&CTĐN,Trường CĐSP Lạng Sơn lên lớp chủ để 1 “Một số vấn đề chung về giáo dục hướng nghiệp, phân luồng sau THCS”/upload/51962/20200309/a2ecac5558c011ef152fd574cf70d3eaPhan_luong_4.jpgThS. Hoàng Văn Thao - Phó Trưởng phòng Giáo dục Trung học, Sở GDĐT lên lớp chủ đề 2 “Phương thức tổ chức và quản lý giáo dục hướng nghiệp cho học sinh THCS”

/upload/51962/20200309/e94ee32642f1b6f7897356e13ccec5c7Phan_luong_5.jpg
ThS. Lê Đình Quyến - Chuyên viên Phòng KTKĐCLGD, Sở GDĐT lên lớp chủ đề 3
“Sử dụng, khai thác cơ sở dữ liệu về phân luồng giáo dục tỉnh Lạng Sơn”
/upload/51962/20200309/8ff82149ecf0b1b80b9df02931a8fcb3Phan_luong_6.jpg
Học viên trao đổi ý kiến tại Hội nghị
Tác giả: Lương Ánh Tuyết
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết