A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Lộc Bình kỷ niệm 60 năm ngày thành lập 1959-2019

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO LẠNG SƠN TỔ CHỨC THÀNH CÔNG

ĐẠI HỘI ĐẢNG BỘ NHIỆM KỲ 2020-2025

 

          Ngày 21/5/2020, Đảng bộ Sở Giáo dục và Đào tạo (GDĐT)  Lạng Sơn đã tổ chức Đại hội nhiệm kỳ 2020-2025 tại hội trường Trung tâm giáo dục thường xuyên 1 tỉnh. Tới dự và chỉ đạo đại hội có đồng chí Nguyễn Đức Thắng, Phó bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh và các đồng chí lãnh đạo các ban thuộc Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh. Dự đại hội có mặt 139 đảng viên thuộc 7 chi bộ trực thuộc Đảng bộ Sở GDĐT.

   Đại hội lựa chọn chủ đề: “Tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của toàn đảng bộ, đáp ứng yêu cầu đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo”.

   Tại Đại hội, sau diễn văn khai mạc của đồng chí Trần Quốc Tuấn – Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy Sở GDĐT nhiệm kỳ 2015-2020,các đại biểu tham dự đã được nghe Báo cáo kết quả phiên trù bị;  báo cáo chính trị và phương hướng nhiệm kỳ 2020-2025 do đồng chí Hà Thị Khánh Vân, Phó Bí thư Đảng ủy Sở GDĐT nhiệm kỳ 2015-2020 trình bày

   Đại hội nghe các báo cáo tham luận của các chi bộ: Tham luận về công tác Triển khai thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị; Nghị quyết số 04-NQ/TW, ngày 30/10/2016 của BCH Trung ương Đảng khóa XII về ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống do đồng chí Bí thư chi bộ TC- TTr-KHTC trình bày; Tham luận về công tác nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, công tác phát triển đảng do đồng chí Bí thư chi bộ trường THPT chuyên Chu Văn An trình bày; Tham luận về công tác tham mưu chỉ đạo thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW ngày 4/11/2013 của BCH Trung ương Đảng khóa XI về đổi mới căn bản, toàn diện GDĐT; triển khai thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông 2018 do đồng chí Bí thư chi bộ GDTrH- QLCL trình bày.

   Cũng tại Đại hội, các đại biểu đã tham gia đóng góp ý kiến cho văn kiện Đại hội Đảng các cấp và thảo luận các nội dung, giải pháp thực hiện nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ. Chi bộ Giáo dục Mầm non - Tiểu học - TXCN nêu ý kiến về tăng cường tuyên truyền, tập huấn về đổi mới chương trình, lựa chọn và sử dụng sách giáo khoa mới lớp 1. Chi bộ Văn phòng - Công đoàn nêu ý kiến về vấn đề đẩy mạnh cải cách hành chính, sắp xếp quy hoạch xây dựng đội ngũ và bộ máy tổ chức. Chi bộ trường THPT DTNT tỉnh nêu ý kiến về việc nâng cao hiệu quả công tác giáo dục dân tộc. Chi bộ Trung tâm giáo dục thường xuyên nêu vấn đề cần tăng cường đa dạng hóa hoạt động giáo dục đào tạo nhằm đáp ứng nhu cầu người học, xây dựng xã hội học tập.

   Đại hội Đảng bộ Sở xác định mục tiêu trong nhiệm kỳ 2020 - 2025: đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục về chủ nghĩa Mác - Lê Nin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối, nghị quyết của Đảng, pháp luật của nhà nước cho cán bộ, đảng viên. Đoàn kết thống nhất lãnh đạo, chỉ đạo các chi bộ, đảng viên, quần chúng thực hiện tốt công tác xây dựng Đảng, xây dựng tổ chức cơ sở Đảng vững mạnh. Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của toàn Đảng bộ đáp ứng yêu cầu đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo. Quyết tâm phấn đấu hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu nhiệm vụ hàng năm và các chỉ tiêu quan trọng giai đoạn 2020 – 2025. Lãnh đạo, chỉ đạo các tổ chức đoàn thể thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ theo Điều lệ.

   Các chỉ tiêu chủ yếu được thống nhất trong Nghị quyết gồm: Lãnh đạo đảng viên quần chúng làm tốt công tác tham mưu cho Tỉnh uỷ, HĐND, UBND tỉnh lãnh đạo các ngành, các cấp thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII. Triển khai đầy đủ, kịp thời các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đến 100 % đảng viên và trên 95% quần chúng. Đảng bộ Sở luôn đạt hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên; số chi bộ hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên hằng năm đạt 90% trở lên, không có chi bộ yếu kém. Số đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ hằng năm đạt từ 95%; cán bộ lãnh đạo quản lý trong Đảng bộ hoàn thành tốt nhiệm vụ đạt 100%. Phấn đấu số cơ quan đạt chuẩn văn hoá, cơ quan an toàn đạt 100%. Duy trì đạt chuẩn GDMN cho trẻ em 5 tuổi, phấn đấu trong nhiệm kỳ đạt được 75 đến 85 trường chuẩn quốc gia…

/upload/51962/20200309/269abc28ad98c5be148b7319aa291b52IMG_3166__anh_bia_.jpg

   Đồng chí Nguyễn Đức Thắng, Phó Bí thư Đảng ủy Khối Các cơ quan tỉnh tặng hoa chúc mừng Ban Chấp hành Đảng bộ Sở Giáo dục và Đào tạo nhiệm kỳ 2020-2025.

   Để hoàn thành mục tiêu đã đề ra, Đại hội đã xác định các giải pháp chủ yếu như sau: Bám sát chủ trương lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh để vận dụng sáng tạo, phù hợp với tình hình thực tiễn, gắn nhiệm vụ công tác xây dựng Đảng với lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ. Đổi mới, nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền, giáo dục. Kịp thời truyên truyền, quán triệt và cụ thể hóa cac nghị quyết, chỉ thị của Đảng thành chương trình hành động, kế hoạch cụ thể, phù hợp với cơ quan, đơn vị. Tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng; quan tâm bồi dưỡng nâng cao nghiệp vụ công tác xây dựng đảng cho đội ngũ cấp ủy và nêu cao vai trò tiên phong gương mẫu của người đứng đầu cấp ủy các cấp; tăng cường công tác quản lý đảng viên, nâng cao chất lượng, hiệu quả sinh hoạt chi bộ. Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát. Tích cực đổi mới nội dung và hình thức sinh hoạt của các đoàn thể theo hướng thiết thực, trọng tâm, trọng điểm, gắn hoạt động của các đoàn thể với hoạt động chuyên môn của cơ quan, đơn vị và của Đảng bộ. Chú trọng công tác sơ, tổng kết, đánh giá rút kinh nghiệm trong việc lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện nhiệm vụ. Chỉ đạo cơ quan, đơn vị, các đoàn thể phát động các phong trào thi đua yêu nước tạo không khí phấn khởi, tin tưởng trong cán bộ, đảng viên. Biểu dương, khen thưởng kịp thời các tổ chức đảng, đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; các mô hình tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến trên các lĩnh vực, trong phong trào thi đua “Dân vận khéo” và trong học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

   Đại hội đã bầu 09 đồng chí vào Ban chấp hành Đảng bộ Sở GDĐT nhiệm kỳ 2020-2025 Đồng chí Hà Thị Khánh Vân, Phó Giám đốc Sở GDĐT được bầu giữ chức Phó Bí thư Đảng bộ Sở, nhiệm kỳ 2020 – 2025. Đại hội đã bầu Đoàn Đại biểu dự Đại hội Đảng bộ Khối CCQ tỉnh lần thứ XIV nhiệm kỳ 2020-2025 gồm 07 đại biểu chính thức, 01 đại biểu dự khuyết. 100% đảng viên dự Đại hội nhất trí thông qua Nghị quyết Đại hội và Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Sở GDĐT nhiệm kỳ 2020-2025. 

          Đại hội kêu gọi toàn thể cán bộ, đảng viên, quần chúng trong Đảng bộ Sở GDĐT đoàn kết, nhất trí, quyết tâm thực hiện thắng lợi nghị quyết đã đề ra ./.
Tác giả: Lương Thị Bích Ngà
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết