Văn bản liên quan

Thực hiện Kế hoạch số 82/KH-UBND ngày 07/4/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn về Kế hoạch tuyển sinh THCS và THPT năm học 2021 – 2022, Sở Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) hướng dẫn công tác tuyển sinh vào lớp 6 THCS và lớp 10 THPT năm học 2021 – 2022

Ngày ban hành:
16/04/2021
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Quy chế chi tiêu nội bộ Văn phòng Sở năm 2021
Ngày ban hành:
03/02/2021
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Kết luận thanh tra hành chính trường THPT chuyên Chu Văn An
Ngày ban hành:
02/02/2021
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Báo cáo TEMIS năm 2020 (Báo cáo chính thức)
Ngày ban hành:
28/01/2021
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực