Văn bản liên quan
Kết luận thanh tra chuyên ngành phòng GDĐT huyện Bắc Sơn
Ngày ban hành:
28/12/2020
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Ngày ban hành:
24/12/2020
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Quyết định về việc thành lập đoàn kiểm tra công tác cải cách hành chính, thực hiện kỷ luật, kỷ cương hành chính... năm 2020
Ngày ban hành:
03/12/2020
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực