Wednesday, 25/11/2020 - 11:54|
WEBSITE ĐANG CHẠY THỬ NGHIỆM
Văn bản liên quan
Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong ngành giáo dục và đào tạo tỉnh Lạng Sơn năm 2020
Ngày ban hành:
05/05/2020
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Kết luận thanh tra trường THPT DTNT tỉnh
Ngày ban hành:
28/04/2020
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Công nhận và cấp chứng nhận đạt KĐCLGD năm 2020 cho trường TH xã Châu Sơn, huyện Đình Lập
Ngày ban hành:
27/04/2020
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Công nhận và cấp chứng nhận đạt KĐCLGD năm 2020 cho trường THPT Cao Lộc
Ngày ban hành:
27/04/2020
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực