Văn bản liên quan
Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong ngành giáo dục và đào tạo tỉnh Lạng Sơn năm 2020
Ngày ban hành:
05/05/2020
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Kết luận thanh tra trường THPT DTNT tỉnh
Ngày ban hành:
28/04/2020
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Công nhận và cấp chứng nhận đạt KĐCLGD năm 2020 cho trường TH xã Châu Sơn, huyện Đình Lập
Ngày ban hành:
27/04/2020
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Công nhận và cấp chứng nhận đạt KĐCLGD năm 2020 cho trường THPT Cao Lộc
Ngày ban hành:
27/04/2020
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực