Văn bản liên quan
Ngày ban hành:
26/04/2021
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Ngày ban hành:
20/04/2021
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực

Thực hiện Kế hoạch số 82/KH-UBND ngày 07/4/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn về Kế hoạch tuyển sinh THCS và THPT năm học 2021 – 2022, Sở Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) hướng dẫn công tác tuyển sinh vào lớp 6 THCS và lớp 10 THPT năm học 2021 – 2022

Ngày ban hành:
16/04/2021
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực