Monday, 01/03/2021 - 21:10|
WEBSITE ĐANG CHẠY THỬ NGHIỆM
Văn bản liên quan
Thông báo kết quả thi vòng 2 và danh sách thí sinh trúng tuyển trong kỳ thi tuyển viên chức năm 2020
Ngày ban hành:
08/07/2020
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Quyết định bổ sung tiêu chí xét trúng tuyển trong kỳ thi tuyển viên chức năm 2020
Ngày ban hành:
07/07/2020
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Quyết định phê duyệt kết quả xét tuyển đặc cách
Ngày ban hành:
29/06/2020
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Công nhận và cấp chứng nhận đạt KĐCLGD năm 2020 cho trường MN thị trấn Văn Quan, huyện Văn Quan
Ngày ban hành:
24/06/2020
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực