Văn bản liên quan
Công nhận và cấp chứng nhận đạt KĐCLGD năm 2020 cho trường TH Mỏ Na Dương huyện Lộc Bình
Ngày ban hành:
05/06/2020
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Công nhận và cấp chứng nhận đạt KĐCLGD năm 2020 cho trường TH&THCS Điềm He, huyện Văn Quan
Ngày ban hành:
05/06/2020
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Công nhận và cấp chứng nhận đạt KĐCLGD năm 2020 cho trường THPT chuyên Chu Văn An
Ngày ban hành:
05/06/2020
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Công nhận và cấp chứng nhận đạt KĐCLGD năm 2020 cho trường PTDTNT THCS huyện Hữu Lũng
Ngày ban hành:
05/06/2020
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực