Văn bản liên quan
Quyết định bổ sung tiêu chí xét trúng tuyển trong kỳ thi tuyển viên chức năm 2020
Ngày ban hành:
07/07/2020
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Quyết định phê duyệt kết quả xét tuyển đặc cách
Ngày ban hành:
29/06/2020
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Công nhận và cấp chứng nhận đạt KĐCLGD năm 2020 cho trường MN thị trấn Văn Quan, huyện Văn Quan
Ngày ban hành:
24/06/2020
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Công nhận và cấp chứng nhận đạt KĐCLGD năm 2020 cho trường MN Tú Đoạn II, huyện Lộc Bình
Ngày ban hành:
24/06/2020
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực