Văn bản liên quan
Thông tư Ban hành Quy chế tuyển sinh trình độ đại học; tuyển sinh trình độ cao đẳng ngành Giáo dục Mầm non 2020
Ngày ban hành:
07/05/2020
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Phát động đợt thi đua cao điểm chào mừng Đại hội Đảng bộ Sở Giáo dục và Đào tạo nhiệm kỳ 2020-2025
Ngày ban hành:
07/05/2020
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong ngành giáo dục và đào tạo tỉnh Lạng Sơn năm 2020
Ngày ban hành:
05/05/2020
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Kết luận thanh tra trường THPT DTNT tỉnh
Ngày ban hành:
28/04/2020
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực