Monday, 01/03/2021 - 20:02|
WEBSITE ĐANG CHẠY THỬ NGHIỆM
Định hướng thực hiện mô hình trường học mới cấp THCS năm học 2016-2017
Ngày ban hành:
23/11/2016
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ Giáo dục dân tộc năm học 2016-2017
Ngày ban hành:
23/11/2016
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ Giáo dục Trung học năm học 2016-2017
Ngày ban hành:
23/11/2016
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Chương trình Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong ngành giáo dục và đào tạo tỉnh Lạng Sơn năm 2016
Ngày ban hành:
05/05/2016
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Kế hoạch tuyển dụng viên chức các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo năm 2014
Ngày ban hành:
05/06/2014
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
hướng dẫn đăng tin bài lên trang thông tin điện tử ngành GDĐT
Ngày ban hành:
19/12/2011
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Du thao-HD namhoc 10-11 doi voi PGD
Ngày ban hành:
20/11/2010
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
QD554- Ban han CT chitiet GDTX
Ngày ban hành:
20/11/2010
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực