Văn bản liên quan
Định hướng thực hiện mô hình trường học mới cấp THCS năm học 2016-2017
Ngày ban hành:
23/11/2016
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ Giáo dục dân tộc năm học 2016-2017
Ngày ban hành:
23/11/2016
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ Giáo dục Trung học năm học 2016-2017
Ngày ban hành:
23/11/2016
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Chương trình Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong ngành giáo dục và đào tạo tỉnh Lạng Sơn năm 2016
Ngày ban hành:
05/05/2016
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực