Văn bản liên quan
Thông báo triệu tập thí sinh dự thi vòng 2
Ngày ban hành:
22/06/2020
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Thông báo kết quả vòng 1 và danh sách thí sinh đủ điều kiện dự thi vòng 2
Ngày ban hành:
22/06/2020
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Công nhận và cấp chứng nhận đạt KĐCLGD năm 2020 cho trường TH Mỏ Na Dương huyện Lộc Bình
Ngày ban hành:
05/06/2020
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Công nhận và cấp chứng nhận đạt KĐCLGD năm 2020 cho trường TH&THCS Điềm He, huyện Văn Quan
Ngày ban hành:
05/06/2020
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực