Văn bản liên quan
Tiếp tục tăng cường các biện pháp đảm bảo an toàn cho thi TN THPT năm 2020 trước tình hình phức tạp của dịch Covid 19
Ngày ban hành:
05/08/2020
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Thông báo hoàn thiện hồ sơ đối với thí sinh trúng tuyển kỳ TTVC năm 2020
Ngày ban hành:
15/07/2020
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Quyết định phê duyệt kết quả thi tuyển viên chức năm 2020
Ngày ban hành:
15/07/2020
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Thông báo kết quả thi vòng 2 và danh sách thí sinh trúng tuyển trong kỳ thi tuyển viên chức năm 2020
Ngày ban hành:
08/07/2020
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực