Văn bản liên quan
Thực hiện các khoản thu trong năm học 2020-2021
Ngày ban hành:
24/08/2020
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Định hướng một số nội dung phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí về công tác tổ chức thi tốt nghiệp THPT năm 2020
Ngày ban hành:
08/08/2020
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Thông tin một số nội dung về công tác chuẩn bị thi tốt nghiệp THPT năm 2020
Ngày ban hành:
08/08/2020
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Tiếp tục tăng cường các biện pháp đảm bảo an toàn cho thi TN THPT năm 2020 trước tình hình phức tạp của dịch Covid 19
Ngày ban hành:
05/08/2020
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực