Văn bản liên quan
Ngày ban hành:
24/12/2020
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Quyết định về việc thành lập đoàn kiểm tra công tác cải cách hành chính, thực hiện kỷ luật, kỷ cương hành chính... năm 2020
Ngày ban hành:
03/12/2020
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Quy chế tiếp nhận, xử lý, phát hành, quản lý văn bản điện tử và theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ do Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh giao tại Sở Giáo dục và Đào
Ngày ban hành:
03/12/2020
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Kết luận thanh tra trường THCS&THPT Bình Độ
Ngày ban hành:
16/11/2020
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực