Văn bản liên quan
Hướng dẫn nhiệm vụ đối với lĩnh vực GDTX-GDCN năm học 2020-2021
Ngày ban hành:
06/10/2020
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Thực hiện các khoản thu trong năm học 2020-2021
Ngày ban hành:
24/08/2020
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Định hướng một số nội dung phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí về công tác tổ chức thi tốt nghiệp THPT năm 2020
Ngày ban hành:
08/08/2020
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Thông tin một số nội dung về công tác chuẩn bị thi tốt nghiệp THPT năm 2020
Ngày ban hành:
08/08/2020
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực