Văn bản liên quan
Kết luận thanh tra trường THCS&THPT Bình Độ
Ngày ban hành:
16/11/2020
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Kết luận thanh tra chuyên ngành trung tâm GDNN-GDTX huyện Bình Gia
Ngày ban hành:
16/11/2020
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Hướng dẫn nhiệm vụ đối với lĩnh vực GDTX-GDCN năm học 2020-2021
Ngày ban hành:
06/10/2020
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Thực hiện các khoản thu trong năm học 2020-2021
Ngày ban hành:
24/08/2020
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực