Văn bản liên quan
Thông báo thay đổi địa điểm tuyển dụng viên chức năm 2020
Ngày ban hành:
27/05/2020
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Thông báo triệu tập thí sinh tham dự kiểm tra, sát hạch
Ngày ban hành:
22/05/2020
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Thông báo kết quả kiểm tra điều kiện, tiêu chuẩn thí sinh đăng ký xét tuyển
Ngày ban hành:
22/05/2020
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Thông báo nội dung ôn tập vòng 1 kỳ thi tuyển viên chức năm 2020
Ngày ban hành:
14/05/2020
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực