Văn bản liên quan
V/v thông báo triệu tập thí sinh tham dự vòng 1 kỳ thi tuyển viên chức năm 2020
Ngày ban hành:
02/06/2020
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
V/v thông báo danh sách thí sinh có đủ điều kiện dự thi vòng 1 kỳ thi tuyển viên chức năm 2020
Ngày ban hành:
02/06/2020
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
V/v đề nghị thống nhất kết quả tuyển dụng đặc cách
Ngày ban hành:
01/06/2020
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Thông báo thay đổi địa điểm tuyển dụng viên chức năm 2020
Ngày ban hành:
27/05/2020
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực